Nerf mūšiai

Nerf mūšius galite žaisti visomis progomis – švenčiant vaiko ar suaugusio žmogaus gimtadienį, smagiai leidžiant laiką lauke ar šiaip susitikus su draugais namuose. Nerf mūšiai yra daug saugesni lyginant su kitais kariniais žaidimais (kaip dažasvydis), nes Nerf šoviniai yra pagaminti iš minkšto porolono.

 

Vėliavos pagrobimas (2 vėliavos; 2 komandos, kur žaisti: N-Arena/lauke)

Tikslas yra pagrobti priešininkų vėliavą iš jų bazės ir pernešti į savo bazę. Taškai užskaitomi tik tuo atveju, jei atnešus priešininkų vėliavą, savoji vis dar yra bazėje. Jei ne – reikia nukauti priešininką nešantį jūsų vėliavą ir abi vėliavas atnešti į savo bazę. Už tai komanda gauna vieną tašką. Laimi pirmoji komanda surinkusi 3 taškus. Pašautas žaidėjas turi grįžti į savo bazę ir iš ten vėl gali pradėti puolimą. Jei žaidėjas yra nukaunamas savo bazėje, jį “atgaivinti” gali kitas tos pačios komandos žaidėjas paliesdamas jį.

 

Vėliavos pagrobimas (1 vėliava; 2 komandos; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Viena vėliava yra padedama viduryje žaidimų aikštelės. Abiejų komandų tikslas – paimti tą vėliavą ir pernešti į priešingą aikštelės pusę. Laimi pirmoji komanda surinkusi 3 taškus. Pašautas žaidėjas turi grįžti į savo bazę ir iš ten vėl gali pradėti puolimą. Jei žaidėjas yra nukaunamas savo bazėje, jį “atgaivinti” gali kitas tos pačios komandos žaidėjas paliesdamas jį.

 

Pilių karai: vėliavos pagrobimo variantas (2 komandos; kur žaisti: lauke)

Vėliavos yra laikomos “pilių” (pvz.: aptverta teritorija, garažas ir kt) viduje, o žaidėjai bando prasiveržti į kitų komandų “pilis” ir pagrobti vėliavas. Jei žaidėjas yra pašaunamas, jis turi grįžti į savo “pilį” ir iš ten vėl gali pradėti puolimą. Jei žaidėjas yra nukaunamas savo “pilyje”, jį “atgaivinti” gali kitas tos pačios komandos žaidėjas paliesdamas jį.

 

Krovinio pagrobimas: vėliavos pagrobimo variantas (2 komandos; kur žaisti: NArena/lauke)

Pirmoji komanda turi 1-2 vėliavas, kurias išdėsto savo zonoje kaip nori, tačiau negalima vėliavų paslėpti taip, kad jų būtų neįmanoma pamatyti. Antrosios komandos tikslas pagrobti vėliavas ir persinešti į savo zoną kol nesibaigė nustatytas laikas (įprasta, kad laiko limitas paskaičiuojamas taip: 1 minutė vienam komandos žaidėjui – pvz žaidžiant 5×5, laiko limitas yra 5 min). Pirmoji komanda laimi, jei išlaiko vėliavas savo zonoje visą nustatytą laiką arba nukauna visus antrosios komandos karius; antroji komanda laimi, jei perneša vėliavas į savo zoną. Kiekvienas žaidėjas turi po 3 gyvybes. Pirmus du kartus pašautas žaidėjas turi palikti aikštelę 15-ai sekundžių ir tik tada jis gali grįžti į kovą. Trečią kartą pašautas žaidėjas palieka žaidimą iki kovos pabaigos.

 

Išlikimo kovos (2 komandos po 2 žaidėjus; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Tikslas: nukauti visus priešininkų komandos žaidėjus. Žaidimo laukas neturi bazių, todėl žaidėjai gali būti pašauti bet kur. Yra du variantai kovų: 1) Pašautas žaidėjas turi pasitraukti iš kovos lauko ir pralaukti, kol kova pasibaigs. Laimi ta komanda, kurios žaidėjai nukauna visus priešininkų karius. 2) Kiekvienas žaidėjas turi tris gyvybes. Pirmus du kartus pašautas žaidėjas turi palikti aikštelę 15 sekundžių ir tik tada jis gali grįžti į kovą. Trečią kartą pašautas žaidėjas palieka žaidimą iki kovos pabaigos. Laimi komanda, kurios žaidėjai nukauna visus

priešininkų karius.

 

Paslėpti ginklai: išlikimo kovų variantas (Kur žaisti: lauke, kur didelės erdvės)

Vienas žaidėjas (kuris tą žaidimą praleidžia, kad būtų sąžininga), paima visus šautuvus iršovinius ir juos paslepia žaidimo lauke. Kiti žaidėjai turi to nematyti. Žaidėjai įėję į žaidimo lauką turi rasti ginklą ir nukauti priešininkus, kaip ir išlikimo kovose. Žaidimo variantas gali būti, kad žaidžiama susitartą laiko tarpą, ir laimi tas, kuris būna mažiau kartų pašautas.

 

Eliminavimas (Nėra komandų; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Kiekvienas už save, asmeninis išlikimas. Visi žaidėjai turi po vieną gyvybę, o laimi paskutinis “gyvas” likęs žaidėjas. Žaidimo variantas: žaidžia du žaidėjai ir kiekvienas jų turi tik po vieną dartą ir stengiasi vienu šūviu nukauti priešininką.

 

Zombiai (Puikiai tinka, kai nelyginis žaidėjų skaičius; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Žaidžiant Zombius, vienas žaidėjas išrenkamas “zombiu”. Jo tikslas pataikyti į kitus žaidėjus, tada ir jie pavirsta “zombiais” ir medžioja likusius gyvuosius. Kai lieka tik vienas “neužkrėstas” žaidėjas, etapas baigiasi ir tas žmogus patampa “zombiu”, o žaidimas pradedamas iš naujo. Kai yra pataikoma į “zombius” jie turi grįžti į žaidimo pradžioje nurodytą vietą, palaukti 15 sekundžių ir gali toliau tęsti žaidimą. Žmonės gali naudoti tik šautuvus su vienu šoviniu, o “zombiai” gali naudoti bet kokius šautuvus.

 

Žaidimo variantas: “Zombiai” neturi šautuvų, ir tik gali paliesti žmones ranka. Paliestieji patampa “zombiais”. Jei “zombis” yra pašaunamas jis 15 sekundžių turi likti savo vietoje ir gali toliau tęsti žaidimą.

 

Įkaitai (2 komandos; kur žaisti: N-Arena)

Abi komandos atiduoda po vieną žaidėją priešininkams. Komandos įkaitus paslepia/saugo ir iš jų atima ginklą. Tada kiekviena komandų stengiasi išvaduoti savo žmogų. Ta komanda, kuri pirma išlaisvina įkaitą ir parsiveda jį į savo bazę (būtinai) – laimi.

 

Žaidimo variantas: yra vienas įkaitas, kurį saugo pagrobėjai. Pagrobėjai laimi, jei išvaduotojai yra nukaunami (visi žaidėjai turi tik po vieną gyvybę). Įkaitas išvaduojamas palietus jį ranka, ir tuo metu buvęs įkaitas gali gauti šautuvą. Įkaitą būtina pristatyti į savo bazę.

 

Prezidentas (Nelyginis žmonių skaičius; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Vienas žaidėjas išrenkamas Prezidentu. Jį saugo apsauginiai, ir jis turi judėdamas pasiekti sutartą tašką aikštelėje. Visi kiti (žudikai) bando nukauti Prezidentą. Prezidento komanda laimi, jei jis pasiekia “namus”, o žudikai laimi, jei Prezidentas nukaunamas. Visi turi po vieną gyvybę.

 

Žudikas (3 žaidėjai; Kur žaisti: N-Arena/lauke)

Žaidžiama, jei yra 3 žaidėjai: du jų tampa paprastais kariais, o vienas – žudiku. Tikslas – nukauti priešininkus. Dažniausiai žudikas slepiasi ir stengiasi nušauti abu priešininkus. Paskutinis nušautas tampa nauju žudiku, ir žaidimas pradedamas iš naujo. Visi turi po vieną gyvybę. Jei nušaunamas žudikas, nauju žudiku tampa kitas (nenušovęs žudiko) laimėtojų komandos narys. Visi turi po vieną gyvybę.

 

Puolimas ir gynyba (Gali būti nelyginis žmonių skaičius; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Viena komanda saugo nurodytą zoną, o kita bando ją užgrobti. Laimi besiginianti komanda, jei eliminuoja visus priešininkus, arba puolanti komanda, jei užima “bazę”. Visi turi po vieną gyvybę.

 

Nejudantis žaidimas (Nesvarbu kiek žaidėjų; kur žaisti: N-Arena/lauke)

Žaidėjai viso žaidimo metu turi likti savo pradinėse vietose. Jiems galima tik pasilenkti, pašokti ar kitaip bandyti išvengti kulkų (prisiminkite Matricą). Jei į žaidėją pataikoma arba jam pasibaigia šoviniai – jis iškrenta iš žaidimo. Laimi paskutinis likęs žaidėjas, arba (jei susitarta, kad pataikius žaidėjas neiškrenta) tas, kuris turi daugiausia taiklių šūvių.

 

Įtūžis (Kur žaisti: lauke)

Šis žaidimas dažnausiai žaidžiamas naktį, lauke. Abi komandos susiranda ir įsirengia savo bazę, kurioje laiko ginklus ir amuniciją. Prie šautuvų pritaisomi prožektoriai arba šviečiančios lazdelės. Naudojamos naktį šviečiančios kulkos. Pašautas žaidėjas turi likti ant žemės tol, kol jo “neatgaivina” jo komandos narys. Žaidimas baigiasi, kai lieka vienas nepašautas nė karto žaidėjas (laimėtojas), arba praėjus sutartam laiko tarpui – laimi tas, kas daugiausia kartų pataikė į priešininkus.

 

Slėpynės (Kur žaisti: lauke, kur didelės erdvės)

Viena komanda slepiasi, o kita bando ją rasti. Abi komandos turi ginklus. Besislepiantys žaidėjai, gali pašauti jų ieškančius karius, bet tai patartina daryti neišduodant savo buvimo vietos. Žaidimas baigiamas, kai surandama besislepianti komanda arba eliminuojami visi ieškančios komandos nariai. Visi žaidėjai turi po vieną gyvybę.